Rozvoj DEKSOFT

Ambicí týmu DEKSOFT je trvalý rozvoj stávajících programů a vývoj nových řešení. Informace o některých rozpracovaných projektech najdete na této stránce.

Řešení pro projektanty TZB

     Projektantům TZB nabízíme program TZB, který obsahuje modul TEPELNÉ ZTRÁTY. Pomocí tohoto modulu je možné počítat tepelné ztráty jednotlivých místností i celé budovy, dimenzovat velikost otopných těles a také dimenzovat zdroj vytápění. Nyní pracujeme na výpočtech otopných soustav pro dimenzování potrubí, tloušťky tepelné izolace potrubí, regulačních ventilů, vyvažovacích ventilů a dalších prvků otopné soustavy.
 
Součinitele prostupu tepla konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát je možné počítat pomocí programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D, který je s programem TZB propojen v rámci jednoho souboru. Po dokončení návrhu vytápění objektu je možné importovat výpočty do programu ENERGETIKA a jednoduše vytvořit průkaz energetické náročnosti budova (PENB).  

Grafické zadávání dat, přenos dat z BIM SW

     Program ENERGETIKA v současné době umožňuje import dat z BIM a 3D CAD softwarů ve formátu gbXML. Importovat je možné zónování, plochy konstrukcí, energeticky vztažnou plochu, objemy, orientaci a sklon výplní otvorů. Tímto je ENERGETIKA ve skupině programů pro tvorbu PENB na českém trhu unikátní a nabízí pohodlné zpracování  PENB pro vlastníky a uživatele programů jako ArchiLINE, Revit, Archicad apod. 

Jsme si vědomi faktu, že BIM a 3D CAD SW používá jen velmi malé procento projektantů. Programy tohoto typu jsou poměrně drahé. Procento uživatelů BIM a 3D CAD SW se bude zřejmě do budoucna zvyšovat, přesto chceme nabízet řešení i pro ty, kteří těmito programy nedisponují a v blízké budoucnosti určitě disponovat nebudou. Export gbXML je například možný také z rozšířeného programu SketchUp. Tento program je od verze SketchUp 8 také zpoplatněn. Bezplatná verze programu sama o sobě gbXML exportem nedisponuje, je však možné nainstalovat některé doplňky, které gbXML umožní. Příklad přenosu dat z programu SketchUp do programu ENERGETIKA najdete ZDE.

Disponujeme také vlastním grafickým programem 3D editor. Tento program se využívá pro import grafických modelů ze všech možných 3D grafických SW ve formátu Collada. S importovaným grafickým modelem lze v programu 3D editor dále pracovat, například označovat fotovoltaické panely pro následný výpočet fotovoltaických elektráren včetně vlivu stínění v programu FVE. Pracujeme na úpravách 3D editoru i pro možné využití v programu ENERGETIKA.

TEPELNÁ TECHNIKA 2D a 3D

 
 
Již od počátků vývoje DEKSOFT zmiňujeme záměr spustit programy pro tepelnětechnické posuzování stavebních detailů TEPELNÁ TECHNIKA 2D a TEPELNÁ TECHNIKA 3D. Tento záměr nadále trvá. Již v letošním roce 2017 plánujeme spuštění programu TEPELNÁ TECHNIKA 2D. 
Našim cílem je připravit vysoce profesionální nástroj pro posuzovaní stavebních konstrukcí, který svými možnostmi převyšuje tuzemskou produkci. V první fázi spustíme program pro běžné stacionární výpočty. Do budoucna plánujeme rozšíření i na výpočty nestacionární (s proměnnými okrajovými podmínkami v čase). Vývoj tohoto nástroje vlastními silami by byl velmi zdlouhavý a neefektivní. Tyto nástroje obvykle vyvíjejí již mnoho let celé týmy odborníků na různých univerzitách. Pro vývoj programů TEPELNÁ TECHNIKA 2D jsme tedy zvolili cestu spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která disponuje špičkovými odborníky ve specifických oblastech matematiky a řešení fyzikálních polí, kteří za sebou mají úspěchy ve formě vlastního výpočetního jádra pro matematické řešení sítí.

Specifikem našich aplikací je webové řešení. Nasazení výpočetního jádra na serveru vyžaduje použití specifické implementace 2D konečných prvků, která umožní omezení objemu dat, která musejí být přenesena přes síť a současně poskytnout velmi přesné řešení problému ve všech detailech. Odezva zároveň musí být rychlá i v případě současné práce velkého množství uživatelů. Toto řešení je inovativní nejen v českém, ale i obecně světovém kontextu.